• دسته‌بندی نشده
  • 0

فواید شمارش با انگشتان برای مغز

فواید شمارش با انگشتان برای مغز

آیا شما هم جزء والدینی هستید که فرزندانتان را از شمردن با انگشت بر حذر می دارید؟ فکر می کنید…

فواید شمارش با انگشتان برای مغز

(image) آیا شما هم جزء والدینی هستید که فرزندانتان را از شمردن با انگشت بر حذر می دارید؟ فکر می کنید…

فواید شمارش با انگشتان برای مغز

دانلود بیتالک

You may also enjoy...