• دسته‌بندی نشده
  • 0

قرائت بیانیه در دفاع از علی مطهری با امضاهای تکراری!

قرائت بیانیه در دفاع از علی مطهری با امضاهای تکراری!

روز گذشته بیانیه پرابهام ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از علی مطهری و با عنوان درخواست از سران…

قرائت بیانیه در دفاع از علی مطهری با امضاهای تکراری!

(image) روز گذشته بیانیه پرابهام ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از علی مطهری و با عنوان درخواست از سران…

قرائت بیانیه در دفاع از علی مطهری با امضاهای تکراری!

You may also enjoy...