• دسته‌بندی نشده
  • 0

قطع ارتباط با سطح‌نشین اسکیاپارلی/روزهای سخت ماموریت اگزومارس

قطع ارتباط با سطح‌نشین اسکیاپارلی/روزهای سخت ماموریت اگزومارس

ماموریت اگزومارس به روزهای بحرانی خود رسیده است. در حالی که همه در انتظار فرود سطح‌نشین اسکیاپارلی…

قطع ارتباط با سطح‌نشین اسکیاپارلی/روزهای سخت ماموریت اگزومارس

(image) ماموریت اگزومارس به روزهای بحرانی خود رسیده است. در حالی که همه در انتظار فرود سطح‌نشین اسکیاپارلی…

قطع ارتباط با سطح‌نشین اسکیاپارلی/روزهای سخت ماموریت اگزومارس

لردگان

You may also enjoy...