• دسته‌بندی نشده
  • 0

متروی قیام ریزش کرد؛مرگ کارگر افغان و آتش نشان

متروی قیام ریزش کرد؛مرگ کارگر افغان و آتش نشان

براثر ریزش تونل مترو قیام یک کارگر افغان و یک آتش نشان جان باختند.

متروی قیام ریزش کرد؛مرگ کارگر افغان و آتش نشان

(image) براثر ریزش تونل مترو قیام یک کارگر افغان و یک آتش نشان جان باختند.

متروی قیام ریزش کرد؛مرگ کارگر افغان و آتش نشان

شهر خبر

You may also enjoy...