• دسته‌بندی نشده
  • 0

مطهری : شاید اگر امام رضا هم بود پای کنسرت می نشست!

مطهری : شاید اگر امام رضا هم بود پای کنسرت می نشست!

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو کنسرت ها در مشهد نیز گفت: در هر حال نباید در برخی از…

مطهری : شاید اگر امام رضا هم بود پای کنسرت می نشست!

(image) نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو کنسرت ها در مشهد نیز گفت: در هر حال نباید در برخی از…

مطهری : شاید اگر امام رضا هم بود پای کنسرت می نشست!

تلگرام نارنجی

You may also enjoy...