• دسته‌بندی نشده
  • 0

نگاهی به خشونت‌های خانگی/ خانه‌های ناامن

نگاهی به خشونت‌های خانگی/ خانه‌های ناامن

برخورد فیزیکی و ضرب‌وشتم را جزو خشونت خانگی می‌شناسند، حتی در باور برخی از زنان این‌طور نقش…

نگاهی به خشونت‌های خانگی/ خانه‌های ناامن

(image) برخورد فیزیکی و ضرب‌وشتم را جزو خشونت خانگی می‌شناسند، حتی در باور برخی از زنان این‌طور نقش…

نگاهی به خشونت‌های خانگی/ خانه‌های ناامن

خبر جدید

You may also enjoy...