• دسته‌بندی نشده
  • 0

هر ایرانی، 2 برابر میانگین جهانی زباله تولید می کند!

هر ایرانی، 2 برابر میانگین جهانی زباله تولید می کند!
زباله را می توان جزو اصلی ترین تهدیدات زیست محیطی در کشور دانست چرا که عدم مدیریت زباله می تواند علاوه بر آلودگی خاک، به آلودگی هوا هم منجر شده و سلامت مردم را تهدید کند.

هر ایرانی، 2 برابر میانگین جهانی زباله تولید می کند!

زباله را می توان جزو اصلی ترین تهدیدات زیست محیطی در کشور دانست چرا که عدم مدیریت زباله می تواند علاوه بر آلودگی خاک، به آلودگی هوا هم منجر شده و سلامت مردم را تهدید کند.
هر ایرانی، 2 برابر میانگین جهانی زباله تولید می کند!

ابزار رسانه

You may also enjoy...