• دسته‌بندی نشده
  • 0

هشدار در رابطه با شیوع وبا و زیکا در ایران

هشدار در رابطه با شیوع وبا و زیکا در ایران

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: گزارشی از شیوع بیماری وبا و زیکا در کشور نداشته ایم اما در…

هشدار در رابطه با شیوع وبا و زیکا در ایران

(image) وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: گزارشی از شیوع بیماری وبا و زیکا در کشور نداشته ایم اما در…

هشدار در رابطه با شیوع وبا و زیکا در ایران

فیلم سریال آهنگ

You may also enjoy...