• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا 30 تير تكرار نشد؟

چرا 30 تير تكرار نشد؟
از فرداي ٣٠ تير، دومين دوره نخست‌وزيري محمد مصدق آغاز شد؛ دوراني كه با كودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ پايان يافت و محمد‌علي موحد آن را ١٣ ماه نحس خوانده است.

چرا 30 تير تكرار نشد؟

از فرداي ٣٠ تير، دومين دوره نخست‌وزيري محمد مصدق آغاز شد؛ دوراني كه با كودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ پايان يافت و محمد‌علي موحد آن را ١٣ ماه نحس خوانده است.
چرا 30 تير تكرار نشد؟

عکس

You may also enjoy...