• دسته‌بندی نشده
  • 0

کارتون روز: ایرانی ها 30درصد بیشتر از نیازشان غذا میخورند!

کارتون روز: ایرانی ها 30درصد بیشتر از نیازشان غذا میخورند!

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:۳۰ درصد غذای مصرفی مردم ایران اضافه است و آنها بیش از نیاز…

کارتون روز: ایرانی ها 30درصد بیشتر از نیازشان غذا میخورند!

(image) معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:۳۰ درصد غذای مصرفی مردم ایران اضافه است و آنها بیش از نیاز…

کارتون روز: ایرانی ها 30درصد بیشتر از نیازشان غذا میخورند!

خبرگزاری اصفهان

You may also enjoy...