• دسته‌بندی نشده
  • 0

کارلوس کی روش تاریخ خداحافظی اش از فوتبال ایران را اعلام کرد

کارلوس کی روش تاریخ خداحافظی اش از فوتبال ایران را اعلام کرد

کی روش گفته بود میراثی که از خود به جای گذاشته می توانند قهرمان جام ملت های آسیا شوند و او دیگر در…

کارلوس کی روش تاریخ خداحافظی اش از فوتبال ایران را اعلام کرد

(image) کی روش گفته بود میراثی که از خود به جای گذاشته می توانند قهرمان جام ملت های آسیا شوند و او دیگر در…

کارلوس کی روش تاریخ خداحافظی اش از فوتبال ایران را اعلام کرد

نصب بیتالک

You may also enjoy...