• دسته‌بندی نشده
  • 0

کری: داستان تسلیم شدن ظریف…

کری: داستان تسلیم شدن ظریف…

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ترجمه گزارشی که مستمسکی برای منتقدان ظریف شد، توضیحاتی ارادئه داد.

کری: داستان تسلیم شدن ظریف…

(image) سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ترجمه گزارشی که مستمسکی برای منتقدان ظریف شد، توضیحاتی ارادئه داد.

کری: داستان تسلیم شدن ظریف…

wolrd press news

You may also enjoy...