• دسته‌بندی نشده
  • 0

گرانی بی سابقه برنج در بازار/ تقصیر به گردن خبر های کذب افتاد

گرانی بی سابقه برنج در بازار/ تقصیر به گردن خبر های کذب افتاد

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: درحال حاضر در خصوص تامین کالاهای اساسی موردنیاز، هیچ کمبودی…

گرانی بی سابقه برنج در بازار/ تقصیر به گردن خبر های کذب افتاد

(image) رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: درحال حاضر در خصوص تامین کالاهای اساسی موردنیاز، هیچ کمبودی…

گرانی بی سابقه برنج در بازار/ تقصیر به گردن خبر های کذب افتاد

تکنولوژی جدید

You may also enjoy...