• دسته‌بندی نشده
  • 0

گسل های جدید در تهران کشف شد

گسل های جدید در تهران کشف شد

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: برای اولین بار در مطالعات اخیر با استفاده از روش…

گسل های جدید در تهران کشف شد

(image) سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: برای اولین بار در مطالعات اخیر با استفاده از روش…

گسل های جدید در تهران کشف شد

مهارت برتر

You may also enjoy...