• دسته‌بندی نشده
  • 0

یخ زدگی در برخی شهرها با دمای منفی 18 درجه

یخ زدگی در برخی شهرها با دمای منفی 18 درجه

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: موج جدید بارش ها در کشور اواخر هفته آینده در سواحل خزر آغاز می شود.

یخ زدگی در برخی شهرها با دمای منفی 18 درجه

(image) کارشناس سازمان هواشناسی گفت: موج جدید بارش ها در کشور اواخر هفته آینده در سواحل خزر آغاز می شود.

یخ زدگی در برخی شهرها با دمای منفی 18 درجه

You may also enjoy...