• دسته‌بندی نشده
  • 0

یزدی ها؛ پدیده موسیقی عزاداری دهه 90

یزدی ها؛ پدیده موسیقی عزاداری دهه 90
عزاداری محرم در دهه 90 یک پدیده خاص دارد. «یزدی ها» شیوه ای از عزاداری را باب کرده اند که در شبکه های تلگرامی باعث شگفتی کاربران شده است.

یزدی ها؛ پدیده موسیقی عزاداری دهه 90

عزاداری محرم در دهه 90 یک پدیده خاص دارد. «یزدی ها» شیوه ای از عزاداری را باب کرده اند که در شبکه های تلگرامی باعث شگفتی کاربران شده است.
یزدی ها؛ پدیده موسیقی عزاداری دهه 90

پرس نیوز

You may also enjoy...