Category: دسته‌بندی نشده

چگونه از گوش هایتان در مصاحبه شغلی استفاده کنید؟

چگونه از گوش هایتان در مصاحبه شغلی استفاده کنید؟ افراد در دوران تحصیل خود ساعات زیادی را در کلاس های درس به سمینارها و سخنرانی های مختلف گوش می دهند. این در حالی است که در بسیاری موارد این سخنرانی…

Read More…پرسش‌هایی که هرگز نباید در مصاحبه شغلی پرسید

پرسش‌هایی که هرگز نباید در مصاحبه شغلی پرسید احتمال دارد در پایان یک مصاحبه شغلی، مصاحبه کننده از کارجو بپرسد چه پرسشی دارید ! در این جا استخدام کننده در جستجوی دو موضوع است: اول آنکه؛ مصاحبه کننده می‌خواهد به…

Read More…
10 مهارت شغلی مورد نیاز

  10 مهارت شغلی مورد نیاز موفقیتهای شغلی شما به مهارتها و دانش شما بستگی دارد . افرادی موفق به استخدام و یافتن شغل دلخواه خود می شوند که دارای مهارتهای مورد نیاز بازار کار امروزه باشند. مهارتهایی که باید…

Read More…
پرورش مهارت های ارتباطی کودکان و تقویت فن بیان

پرورش مهارت های ارتباطی کودکان و تقویت فن بیان

اهمیت پرورش مهارت های ارتباطی کودکان انسان موجودی اجتماعی است و همواره در تعامل با دیگران قرار دارد. برقراری ارتباط خوب با دیگران مستلزم تقویت مهارت های ارتباطی و فن بیان است. از آن جایی که کودکان تشنه یادگیری هستند…

Read More…


تفکر خلاق | فوائد و راه های به دست آوردن تفکر خلاق

فوائد داشتن تفکر خلاق داشتن مهارت تفکر خلاق در طول زندگی به غنای زندگی افراد کمک می کند. چرا که با استفاده از خلاقیت می توان چالش و هیجان بیشتری را به زندگی وارد کرد. افراد خلاق به میزان بیشتری آرزوهای خود…

Read More…