• دسته‌بندی نشده
  • 0

آتش خیمه عاشورا به جان پسر 7 ساله افتاد

آتش خیمه عاشورا به جان پسر 7 ساله افتاد

مراسم سوگواری ظهر عاشورا در میدان شهرداری (شهدای ذهاب) رشت باعث وقوع حادثه ای دلخراش برای پسری…

آتش خیمه عاشورا به جان پسر 7 ساله افتاد

(image) مراسم سوگواری ظهر عاشورا در میدان شهرداری (شهدای ذهاب) رشت باعث وقوع حادثه ای دلخراش برای پسری…

آتش خیمه عاشورا به جان پسر 7 ساله افتاد

کیمیا دانلود

You may also enjoy...