• دسته‌بندی نشده
  • 0

آسمان هم زمین می‌خورد

آسمان هم زمین می‌خورد

آسمان هم زمین می‌خورد

صدایم را به یادآر  اگر آواز غمگینی به پا شد  من این شعر گرانم  که از ارزان و ارزانی جدا شد  من هرچه‌ام با تو زیباترم  بر عاشقت آفرینی بگو  تابیده‌ام من به شعر تنت  می‌خوانمت خط به خط مو به مو  بی‌تو بی‌شب‌افروزی ماندنت  بی‌تب تند پیراهنت  شکن نکن من که هیچ  آسمان هم […]

آسمان هم زمین می‌خورد

(image)

صدایم را به یادآر  اگر آواز غمگینی به پا شد  من این شعر گرانم  که از ارزان و ارزانی جدا شد  من هرچه‌ام با تو زیباترم  بر عاشقت آفرینی بگو  تابیده‌ام من به شعر تنت  می‌خوانمت خط به خط مو به مو  بی‌تو بی‌شب‌افروزی ماندنت  بی‌تب تند پیراهنت  شکن نکن من که هیچ  آسمان هم […]

آسمان هم زمین می‌خورد

موزیک جوان

You may also enjoy...