• دسته‌بندی نشده
  • 0

آقای روحانی شما باید پاسخگوی این اختلاس باشید

آقای روحانی شما باید پاسخگوی این اختلاس باشید

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: حال که آقای فانی دیگر برای استیضاح به مجلس نمی‌آید پاسخگوی اختلاس…

آقای روحانی شما باید پاسخگوی این اختلاس باشید

(image) عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: حال که آقای فانی دیگر برای استیضاح به مجلس نمی‌آید پاسخگوی اختلاس…

آقای روحانی شما باید پاسخگوی این اختلاس باشید

قدیر نیوز

You may also enjoy...