• دسته‌بندی نشده
  • 0

آقای عارف شما به فکر ریاست مجلس نباش!!

آقای عارف شما به فکر ریاست مجلس نباش!!

من صلاح نمی‌بینم عارف رئیس مجلس شود اما برخی دوستان احساسی عمل می‌کنند؛ حال آن که اگر عارف از…

آقای عارف شما به فکر ریاست مجلس نباش!!

(image) من صلاح نمی‌بینم عارف رئیس مجلس شود اما برخی دوستان احساسی عمل می‌کنند؛ حال آن که اگر عارف از…

آقای عارف شما به فکر ریاست مجلس نباش!!

اخبار دنیای دیجیتال

You may also enjoy...