• دسته‌بندی نشده
  • 0

آماده باش نیروهای پلیس برای توفانی با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت

آماده باش نیروهای پلیس برای توفانی با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت

توفان شن با سرعت ۷۰ کیلومتر در ساعت، مطابق پیش بینی های صورت گرفته سیستان را از بامداد امروز در…

آماده باش نیروهای پلیس برای توفانی با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت

(image) توفان شن با سرعت ۷۰ کیلومتر در ساعت، مطابق پیش بینی های صورت گرفته سیستان را از بامداد امروز در…

آماده باش نیروهای پلیس برای توفانی با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت

بک لینک رنک 4

wolrd press news

You may also enjoy...