• دسته‌بندی نشده
  • 0

آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان شد

آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان شد

آیت الله احمد جنتی از ۸۶ رای ماخوذه با کسب ۵۱ رای به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم…

آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان شد

(image) آیت الله احمد جنتی از ۸۶ رای ماخوذه با کسب ۵۱ رای به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم…

آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان شد

سپهر نیوز

You may also enjoy...