• دسته‌بندی نشده
  • 0

اتفاقی تکان‌ دهنده و دردناک در بیمارستان نمازی

اتفاقی تکان‌ دهنده و دردناک در بیمارستان نمازی

لطیفه رحمانی دختر 12 ساله افغان که در بیمارستان نمازی شیراز بستری بود، به دلیل ممنوع بودن عمل پیوند…

اتفاقی تکان‌ دهنده و دردناک در بیمارستان نمازی

(image) لطیفه رحمانی دختر 12 ساله افغان که در بیمارستان نمازی شیراز بستری بود، به دلیل ممنوع بودن عمل پیوند…

اتفاقی تکان‌ دهنده و دردناک در بیمارستان نمازی

دانلود فیلم خارجی

You may also enjoy...