• دسته‌بندی نشده
  • 0

احتمال بارداری در کدام آمیزش ها و روزها بیشتر است؟

احتمال بارداری در کدام آمیزش ها و روزها بیشتر است؟

برای حامله شدن، زمان بندی دقیق بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت دارد. اسپرم می تواند دو تا سه روز زنده…

احتمال بارداری در کدام آمیزش ها و روزها بیشتر است؟

(image) برای حامله شدن، زمان بندی دقیق بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت دارد. اسپرم می تواند دو تا سه روز زنده…

احتمال بارداری در کدام آمیزش ها و روزها بیشتر است؟

آپدیت نود 32 به روز

گوشی موبایل

You may also enjoy...