• دسته‌بندی نشده
  • 0

احمدی‌نژاد خیال میکرد بعد از او مشایی رئیس جمهور میشود !!

احمدی‌نژاد خیال میکرد بعد از او مشایی رئیس جمهور میشود !!

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران زمانی از حضور، تعریف و تمجید محمود احمدی‌نژاد در سازمان…

احمدی‌نژاد خیال میکرد بعد از او مشایی رئیس جمهور میشود !!

(image) رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران زمانی از حضور، تعریف و تمجید محمود احمدی‌نژاد در سازمان…

احمدی‌نژاد خیال میکرد بعد از او مشایی رئیس جمهور میشود !!

ساخت بنر

You may also enjoy...