• دسته‌بندی نشده
  • 0

ازدواج با جنین ۶ ماهه درون شکم مادرش در ایران!!!

ازدواج با جنین ۶ ماهه درون شکم مادرش در ایران!!!

حداقل ٤٨‌هزارو٥٨٠ دختر در سنین ١٠ تا ١٤سالگی در‌سال ٩٠ ازدواج کرده‌اند. درسال ٩٣، ٢١‌هزار…

ازدواج با جنین ۶ ماهه درون شکم مادرش در ایران!!!

(image) حداقل ٤٨‌هزارو٥٨٠ دختر در سنین ١٠ تا ١٤سالگی در‌سال ٩٠ ازدواج کرده‌اند. درسال ٩٣، ٢١‌هزار…

ازدواج با جنین ۶ ماهه درون شکم مادرش در ایران!!!

اخبار جهان

You may also enjoy...