• دسته‌بندی نشده
  • 0

از اصغر فرهادی معذرت می خواهم!!

از اصغر فرهادی معذرت می خواهم!!

روز گذشته با انتشار متن مصاحبه سید ضیاء الدین دری درباره فیلم عبدالرضا کاهانی و اصغر فرهادی, واکنش…

از اصغر فرهادی معذرت می خواهم!!

(image) روز گذشته با انتشار متن مصاحبه سید ضیاء الدین دری درباره فیلم عبدالرضا کاهانی و اصغر فرهادی, واکنش…

از اصغر فرهادی معذرت می خواهم!!

دانلود موزیک

You may also enjoy...