• دسته‌بندی نشده
  • 0

از «اولادی» تا «قاتل ستایش»؛ اینجا هیچکس حریم ندارد!

از «اولادی» تا «قاتل ستایش»؛ اینجا هیچکس حریم ندارد!
دیگر هیچ چیز در امان نیست. چه دنیای زنده ها و چه دنیای مرده ها. چه حریم عمومی و چه حریم خصوصی. هیچ چیز سر جای خودش نیست و هر از چندگاهی سویه های دلهره آوری از سوی بخشی از جامعه ناگهان بیرون می زند و خود را نشان می دهد.

از «اولادی» تا «قاتل ستایش»؛ اینجا هیچکس حریم ندارد!

دیگر هیچ چیز در امان نیست. چه دنیای زنده ها و چه دنیای مرده ها. چه حریم عمومی و چه حریم خصوصی. هیچ چیز سر جای خودش نیست و هر از چندگاهی سویه های دلهره آوری از سوی بخشی از جامعه ناگهان بیرون می زند و خود را نشان می دهد.
از «اولادی» تا «قاتل ستایش»؛ اینجا هیچکس حریم ندارد!

آپدیت نود 32 ورژن 5

خرم خبر

You may also enjoy...