• دسته‌بندی نشده
  • 0

استاد دانشگاه کانادا به دلیل رد هولوکاست از کار تعلیق شد

استاد دانشگاه کانادا به دلیل رد هولوکاست از کار تعلیق شد

دانشگاهی در کانادا یک استاد و تحلیلگر را به خاطر اینکه دقت تاریخی پدیده هولوکاست را رد و اسرائیل را…

استاد دانشگاه کانادا به دلیل رد هولوکاست از کار تعلیق شد

(image) دانشگاهی در کانادا یک استاد و تحلیلگر را به خاطر اینکه دقت تاریخی پدیده هولوکاست را رد و اسرائیل را…

استاد دانشگاه کانادا به دلیل رد هولوکاست از کار تعلیق شد

اسکای نیوز

You may also enjoy...