• دسته‌بندی نشده
  • 0

اظهارات کدخدایی درباره کشف تخلف نمایندگان

اظهارات کدخدایی درباره کشف تخلف نمایندگان

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بند 13 ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات، گفت: نسبت به کشف تخلف از…

اظهارات کدخدایی درباره کشف تخلف نمایندگان

(image) سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بند 13 ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات، گفت: نسبت به کشف تخلف از…

اظهارات کدخدایی درباره کشف تخلف نمایندگان

دانلود برنامه ایمو

You may also enjoy...