• دسته‌بندی نشده
  • 0

اعتراض آقای کارگردان به عدم تبلیغ در شبکه جم !

اعتراض آقای کارگردان به عدم تبلیغ در شبکه جم !

ابراهیم ابراهیمیان در مصاحبه جدید خود به انتقاد از عدم پخش تیزرهای تبلیغی فیلم عادت نمی کنیم از…

اعتراض آقای کارگردان به عدم تبلیغ در شبکه جم !

(image) ابراهیم ابراهیمیان در مصاحبه جدید خود به انتقاد از عدم پخش تیزرهای تبلیغی فیلم عادت نمی کنیم از…

اعتراض آقای کارگردان به عدم تبلیغ در شبکه جم !

مجله اتومبیل

You may also enjoy...