• دسته‌بندی نشده
  • 0

اعتراض حامد بهداد بخاطر اشتباه عجیب پزشکان ایرانی! عکس

اعتراض حامد بهداد بخاطر اشتباه عجیب پزشکان ایرانی! عکس

حامد بهداد در نوشته ای نسبت به تشخیص عجیب بیماری منیژه حکمت کارگردان کشورمان اعتراض کرد.

اعتراض حامد بهداد بخاطر اشتباه عجیب پزشکان ایرانی! عکس

(image) حامد بهداد در نوشته ای نسبت به تشخیص عجیب بیماری منیژه حکمت کارگردان کشورمان اعتراض کرد.

اعتراض حامد بهداد بخاطر اشتباه عجیب پزشکان ایرانی! عکس

خرید رنک

مرجع توریسم

You may also enjoy...