• دسته‌بندی نشده
  • 0

اعتراض و حمله به خندوانه بخاطر خندیدن زنان در کنار مردان!!

اعتراض و حمله به خندوانه بخاطر خندیدن زنان در کنار مردان!!

بازهم حمله و انتقاد ها به سمت برنامه خندوانه چرخیده و این بار خندیدن مهمانان و تماشاگران زن باعث…

اعتراض و حمله به خندوانه بخاطر خندیدن زنان در کنار مردان!!

(image) بازهم حمله و انتقاد ها به سمت برنامه خندوانه چرخیده و این بار خندیدن مهمانان و تماشاگران زن باعث…

اعتراض و حمله به خندوانه بخاطر خندیدن زنان در کنار مردان!!

You may also enjoy...