• دسته‌بندی نشده
  • 0

افراط گرایی حتی در یوگا!

افراط گرایی حتی در یوگا!
یک جای سرسبز در دل طبیعت؛ جایی که گذر آدم های شهرنشین به آن جا نمی افتد. منطقه ای پر از خانه هایی با معماری روستایی و حاشیه شهری آمریکایی و مردم آرام با لبخندی همیشگی بر لب.

افراط گرایی حتی در یوگا!

یک جای سرسبز در دل طبیعت؛ جایی که گذر آدم های شهرنشین به آن جا نمی افتد. منطقه ای پر از خانه هایی با معماری روستایی و حاشیه شهری آمریکایی و مردم آرام با لبخندی همیشگی بر لب.
افراط گرایی حتی در یوگا!

آهنگ جدید

You may also enjoy...