• دسته‌بندی نشده
  • 0

انتخاب رییس جمهور آمریکا، پیچیده و عجیب!

انتخاب رییس جمهور آمریکا، پیچیده و عجیب!
مسیر رسیدن به کاخ سفید (و فرماندهی کل قوای آمریکا) طولانی، پردست انداز و پرپیچ و غم است و انتخاب رییس جمهوری بعدی آمریکا، به هیچ وجه کار ساده ای نبوده و نیست. شاید بسیاری از رای دهندگان این کشور، قبل از روز برگزاری انتخاب عمومی، فقط یکی دو هفته برای انتخابات و برگزیدن نامزد مورد علاقه خود وقت صرف کنند.

انتخاب رییس جمهور آمریکا، پیچیده و عجیب!

مسیر رسیدن به کاخ سفید (و فرماندهی کل قوای آمریکا) طولانی، پردست انداز و پرپیچ و غم است و انتخاب رییس جمهوری بعدی آمریکا، به هیچ وجه کار ساده ای نبوده و نیست. شاید بسیاری از رای دهندگان این کشور، قبل از روز برگزاری انتخاب عمومی، فقط یکی دو هفته برای انتخابات و برگزیدن نامزد مورد علاقه خود وقت صرف کنند.
انتخاب رییس جمهور آمریکا، پیچیده و عجیب!

مد روز

You may also enjoy...