• دسته‌بندی نشده
  • 0

انتقاد از دیدار شهردار مونترال با قالیباف

انتقاد از دیدار شهردار مونترال با قالیباف

سفر شهردار مونترال به تهران با انتقاد افراد نزدیک به دولت سابق کانادا مواجه شده که می‌گویند اتاوا…

انتقاد از دیدار شهردار مونترال با قالیباف

(image) سفر شهردار مونترال به تهران با انتقاد افراد نزدیک به دولت سابق کانادا مواجه شده که می‌گویند اتاوا…

انتقاد از دیدار شهردار مونترال با قالیباف

عکس های داغ جدید

You may also enjoy...