• دسته‌بندی نشده
  • 0

انقلاب اشتها؛ کسب درآمد از میل به خوردن

انقلاب اشتها؛ کسب درآمد از میل به خوردن
پدیدار شدن طبقه متوسط جدید شهری و دسترسی به حدودی نسبی از رفاه، سبب رخ داد تغییر و تحولاتی در سبک زندگی شهری، خاصه شهروند کلان شهری شد.

انقلاب اشتها؛ کسب درآمد از میل به خوردن

پدیدار شدن طبقه متوسط جدید شهری و دسترسی به حدودی نسبی از رفاه، سبب رخ داد تغییر و تحولاتی در سبک زندگی شهری، خاصه شهروند کلان شهری شد.
انقلاب اشتها؛ کسب درآمد از میل به خوردن

خبر فرهنگیان

You may also enjoy...