• دسته‌بندی نشده
  • 0

اولین مدال طلای ریکرو ایران توسط پریسا روحانیان

اولین مدال طلای ریکرو ایران توسط پریسا روحانیان

نخستین مدال طلای رشته ریکرو تیم ملی تیروکمان ایران توسط پریسا روحانیان بدست آمد.

اولین مدال طلای ریکرو ایران توسط پریسا روحانیان

(image) نخستین مدال طلای رشته ریکرو تیم ملی تیروکمان ایران توسط پریسا روحانیان بدست آمد.

اولین مدال طلای ریکرو ایران توسط پریسا روحانیان

You may also enjoy...