• دسته‌بندی نشده
  • 0

اگر می‌خواهید با یک هنرمند ازدواج کنید…

اگر می‌خواهید با یک هنرمند ازدواج کنید…
مسلما هیچ‌کس زمان عقد و پیمان زناشویی به جدایی فکر نمی‌کند و همه چیز را خوب و مثبت ارزیابی می‌کند. طلاق هم چیزی نیست که یک شبه رخ دهد؛ پس خوشبختانه می‌توان به فکر بود و از آن پیشگیری کرد.

اگر می‌خواهید با یک هنرمند ازدواج کنید…

مسلما هیچ‌کس زمان عقد و پیمان زناشویی به جدایی فکر نمی‌کند و همه چیز را خوب و مثبت ارزیابی می‌کند. طلاق هم چیزی نیست که یک شبه رخ دهد؛ پس خوشبختانه می‌توان به فکر بود و از آن پیشگیری کرد.
اگر می‌خواهید با یک هنرمند ازدواج کنید…

پایگاه خبری مبارز

You may also enjoy...