• دسته‌بندی نشده
  • 0

ایالات نامتحده اروپا؛ درمانگری که خود بیمار شد! (1)

ایالات نامتحده اروپا؛ درمانگری که خود بیمار شد! (1)
از بین تمامی افتخارات و امکانات باشکوه موجود در وزارت امور خارجه فرانسه، سالن I’Horlog را می توان باشکوه ترین آن ها به شمار آورد. سالنی که با طلا و مرمر سفید مجلل شده، با لوستر و ابریشم مزین شده و با نور اریب گویی سالن را شسته و با نمایی از ساحل رود سن به استقبال نگاه ها می آید.

ایالات نامتحده اروپا؛ درمانگری که خود بیمار شد! (1)

از بین تمامی افتخارات و امکانات باشکوه موجود در وزارت امور خارجه فرانسه، سالن I’Horlog را می توان باشکوه ترین آن ها به شمار آورد. سالنی که با طلا و مرمر سفید مجلل شده، با لوستر و ابریشم مزین شده و با نور اریب گویی سالن را شسته و با نمایی از ساحل رود سن به استقبال نگاه ها می آید.
ایالات نامتحده اروپا؛ درمانگری که خود بیمار شد! (1)

دانلود نرم افزار جدید

You may also enjoy...