• دسته‌بندی نشده
  • 0

ایجاد گودال در خیابان شوش در پی فرونشست زمین + عکس

ایجاد گودال در خیابان شوش در پی فرونشست زمین + عکس

بعد از ظهر روز یکشنبه فرونشست زمین باعث ایجاد گودالی پر آب با عمق 5 متری در خیابان شوش شرقی شد.

ایجاد گودال در خیابان شوش در پی فرونشست زمین + عکس

(image) بعد از ظهر روز یکشنبه فرونشست زمین باعث ایجاد گودالی پر آب با عمق 5 متری در خیابان شوش شرقی شد.

ایجاد گودال در خیابان شوش در پی فرونشست زمین + عکس

استخدام

You may also enjoy...