• دسته‌بندی نشده
  • 0

ایرانی ها در گوگل دنبال چه می گردند؟

ایرانی ها در گوگل دنبال چه می گردند؟
در روزگار زندگی روی اینترنت، هر جست و جو یک اعتراف است و هر موتور جست و جو، یک کشیش مجازی برای ثبت اعتراف ها. هر روز میلیون ها نفر در سراسر کره زمین، سوال ها و مسائل شخصی شان را به جست و جوهای اینترنتی وارد می کنند تا آنچه در حافظه اینترنت ثبت می شود، بازتابنده رفتارها و عملکرد یک جامعه باشد.

ایرانی ها در گوگل دنبال چه می گردند؟

در روزگار زندگی روی اینترنت، هر جست و جو یک اعتراف است و هر موتور جست و جو، یک کشیش مجازی برای ثبت اعتراف ها. هر روز میلیون ها نفر در سراسر کره زمین، سوال ها و مسائل شخصی شان را به جست و جوهای اینترنتی وارد می کنند تا آنچه در حافظه اینترنت ثبت می شود، بازتابنده رفتارها و عملکرد یک جامعه باشد.
ایرانی ها در گوگل دنبال چه می گردند؟

موزیک جوان

You may also enjoy...