• دسته‌بندی نشده
  • 0

اینستاگرام، در خدمت یا خیانت به زنان؟

اینستاگرام، در خدمت یا خیانت به زنان؟
از آن جا که زنان فرصت کمتری برای حضور اجتماعی و فرهنگی دارند و زمینه برای فعالیت آن ها به اندازه مردان نیست، بیش ترین استفاده کنندگان از فضاهای مجازی می شوند.

اینستاگرام، در خدمت یا خیانت به زنان؟

از آن جا که زنان فرصت کمتری برای حضور اجتماعی و فرهنگی دارند و زمینه برای فعالیت آن ها به اندازه مردان نیست، بیش ترین استفاده کنندگان از فضاهای مجازی می شوند.
اینستاگرام، در خدمت یا خیانت به زنان؟

بک لینک قوی

You may also enjoy...