• دسته‌بندی نشده
  • 0

این تهرانِ عقب مانده

این تهرانِ عقب مانده
کالبد سرد تهران در یک دهه گذشته دچار رشدی جهشی شده اما در ابعاد دیگر، از جمله فرهنگ و تلاش برای مدنیت، فقیر مانده است.

این تهرانِ عقب مانده

کالبد سرد تهران در یک دهه گذشته دچار رشدی جهشی شده اما در ابعاد دیگر، از جمله فرهنگ و تلاش برای مدنیت، فقیر مانده است.
این تهرانِ عقب مانده

خرید بک لینک

You may also enjoy...