• دسته‌بندی نشده
  • 0

این روش تربیتی غلط است، مراقب باشید!!

این روش تربیتی غلط است، مراقب باشید!!

شما هم برای تربیت کودک تان برای مرتب و منظم بودن از الفاظی مانند باید و نباید و اگر استفاده کنید؟…

این روش تربیتی غلط است، مراقب باشید!!

(image) شما هم برای تربیت کودک تان برای مرتب و منظم بودن از الفاظی مانند باید و نباید و اگر استفاده کنید؟…

این روش تربیتی غلط است، مراقب باشید!!

دانلود موزیک

You may also enjoy...