• دسته‌بندی نشده
  • 0

این فاجعه نیست ؟ کشف ۳۵۰ تن مواد مخدر فقط در 5 ماه

این فاجعه نیست ؟ کشف ۳۵۰ تن مواد مخدر فقط در 5 ماه

۳۵۰ تن انواع مواد مخدر در پنج ماهه اول امسال در کشور کشف شده است .

این فاجعه نیست ؟ کشف ۳۵۰ تن مواد مخدر فقط در 5 ماه

(image) ۳۵۰ تن انواع مواد مخدر در پنج ماهه اول امسال در کشور کشف شده است .

این فاجعه نیست ؟ کشف ۳۵۰ تن مواد مخدر فقط در 5 ماه

خبرگزاری دانشگاه های کشور

You may also enjoy...