• دسته‌بندی نشده
  • 0

باربی های باحجاب وارد می شوند…

باربی های باحجاب وارد می شوند…
ظاهر عروسک های باربی برای اولین بار به دست یکی از خانم های مسلمان اهل نیجریه، به نام حنیفه ادام 24 ساله دانشچوی رشته پزشکی، تغییر یافتند.

باربی های باحجاب وارد می شوند…

ظاهر عروسک های باربی برای اولین بار به دست یکی از خانم های مسلمان اهل نیجریه، به نام حنیفه ادام 24 ساله دانشچوی رشته پزشکی، تغییر یافتند.
باربی های باحجاب وارد می شوند…

فیلم سریال آهنگ

You may also enjoy...