• دسته‌بندی نشده
  • 0

بازگشت «نچرال ها»

بازگشت «نچرال ها»
چند سال پیش یک خبرنگار خارجی در گزارشی از سفر به ایران نوشت که یکی از عجایب تهران این است که وقتی در خیابان راه می روید، بینی آدم ها به طور عجیبی بدون نقص به نظر می رسد. حالا اگر قرار باشد او دوباره از عجیب تهران، بنویسد، حتما خواهد نوشت یکی از شگفتی های ایران این است که زنان این کشور به طرز عجیبی شبیه به هم هستند!

بازگشت «نچرال ها»

چند سال پیش یک خبرنگار خارجی در گزارشی از سفر به ایران نوشت که یکی از عجایب تهران این است که وقتی در خیابان راه می روید، بینی آدم ها به طور عجیبی بدون نقص به نظر می رسد. حالا اگر قرار باشد او دوباره از عجیب تهران، بنویسد، حتما خواهد نوشت یکی از شگفتی های ایران این است که زنان این کشور به طرز عجیبی شبیه به هم هستند!
بازگشت «نچرال ها»

دانلود رایگان اینستاگرام

You may also enjoy...