• دسته‌بندی نشده
  • 0

باز نمی‌خوام گله کنم

باز نمی‌خوام گله کنم

پدر

دستتو رو سرم بکش، پاشو بهم یکم بخند یه دنیا غم رو دوشمه، زخمای شونمو ببند همین که می‌دونم دلت برای من دلواپسه با سختیام کنار میام، همین برای من بسه پاشو ببین کی اومده، ببین چقدر بزرگ شدم همونی که خواسته بودی، وایستم رو پاهای خودم نه نمی‌خوام گله کنم که سرنوشت من بده […]

باز نمی‌خوام گله کنم

(image)

دستتو رو سرم بکش، پاشو بهم یکم بخند یه دنیا غم رو دوشمه، زخمای شونمو ببند همین که می‌دونم دلت برای من دلواپسه با سختیام کنار میام، همین برای من بسه پاشو ببین کی اومده، ببین چقدر بزرگ شدم همونی که خواسته بودی، وایستم رو پاهای خودم نه نمی‌خوام گله کنم که سرنوشت من بده […]

باز نمی‌خوام گله کنم

آپدیت نود 32 ورژن 9

You may also enjoy...